Cenník

Správa majetku Čermeľská 1

Správa majetku Čermeľská 1

PONÚKAME DO PRENÁJMU KANCELÁRSKE PRIESTORY VO VÝMERE 19 m2.

CENA : 120,- € + DPH

 

PONÚKAME DO PRENÁJMU ŠATŇU VO VÝMERE 24 m2.

CENA: 73,- € + DPH

KONTAKT: + 421 915 949 378

 

 

PONUKA UMIESTNENIA REKLAMY:

- NA BILBOARDOCH NA HLAVNOM FUTBALOVOM ŠTADIÓNE

- NA BILBOARDOCH NA ČERMEĽSKEJ CESTE

- NA OPLOTENÍ FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA V ČERMELI

KONTAKT: + 421 905 464 830

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné údaje

Adresa          LOKOMOTÍVA a.s. Košice

                     Čermeľská 1, 040 01 Košice

 

Telefón        vedúci prevádzkovo-technického úseku

                   + 421 55 63 304 43 - tel.

                   + 421 915 949 378  - tel.

   

Možnosť ako sa ku nám dostať :

spoje MHD  - električka č. 1, 2, 6 a autobus č. 14

Galéria fotografií