Cenník

Správa majetku Čermeľská 1

Správa majetku Čermeľská 1

Ponúkame do prenájmu nebytový priestor v AB budove na skladové účely.

-nachádza sa na Čermeľskej 1  v rozmeroch 4,70 x 8,20 m, svetla výška 2,20 m

- priestor obsahuje prívod elektrickej energie 230W + je vykurovaný

- voda a toaleta je v blízkosti 10 m.

Cena : 150 € bez DPH + režijne náklady

Možnosť parkovania v areáli 

Cena : 15€ bez DPH /mesiac/ jedno motorové vozidlo 

Kontakt : +421 915 949 378

 

 

 

PONUKA UMIESTNENIA REKLAMY:

- NA BILBOARDOCH NA HLAVNOM FUTBALOVOM ŠTADIÓNE

- NA BILBOARDOCH NA ČERMEĽSKEJ CESTE

- NA OPLOTENÍ FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA V ČERMELI

KONTAKT: + 421 905 464 830

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné údaje

Adresa          LOKOMOTÍVA a.s. Košice

                     Čermeľská 1, 040 01 Košice

 

Telefón        vedúci prevádzkovo-technického úseku

                   + 421 55 63 304 43 - tel.

                   + 421 915 949 378  - tel.

   

Možnosť ako sa ku nám dostať :

spoje MHD  - električka č. 2, 4, 9 a autobus č. 14

Galéria fotografií