Niečo o nás

Neďaleko centra Košíc v severnej časti mesta v príjemnom prostredí zelene na Čermeľskej ceste je umiestnený športový a podnikateľský areál akciovej spoločnosti LOKOMOTÍVY a.s. Košice. Táto spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou uzatvorenou dňa 30. apríla 1997.

Spoločnosť začala činnosť 5. júna 1997. Jej jediným zakladateľom bolo občianske združenie TJ lokomotíva Košice
Cieľom akciovej spoločnosti je poskytovať:
- kvalitné služby v oblasti telesnej kultúry, prenajímať a prevádzkovať športové objekty:
futbalové ihrisko, basketbalovú halu vhodnú aj na bedminton, halový futbal a florbal, stolnotenisovú halu a posilňovňu
- kvalitné služby v prenájme nebytových priestorov, prenájom pozemkov a bilboardov na oplotení všešportového areálu a na hlavnom futbalovom štadióne na Čermeľskej 1 v Košiciach
- kvalitné služby v prenájme nebytových priestorov, prenájom pozemkov na Jazernej 5 v Košiciach
- kvalitné služby v obasti ubytovania v hoteli Štadión na Čermeľskej 1 v Košiciach a v Ubytovni pre mužov na Jazernej 5 v Košiciach
- kvalitné služby v oblasti stravovania v reštaurácii Štadión na Čermeľskej 1 v Košiciach.


Predmet podnikania:

- prevádzka a prenájom športových a telovýchovných zariadení

- prevádzka a prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov

- reklamná a propagačná činnosť

- ubytovacie služby a predaj hotelového minima

- reštauračné služby

- parkovacie služby

 

Orgány spoločnosti:

Valné zhromaždenie.

Je najvyšší orgán spoločnosti, zložený zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Činnosť a pôsobnosť valného zhromaždenia upravujú stanovy spoločnosti.

 

Predstavenstvo:

Ing. Hric Vladimír - predseda predstavenstva

Ing. Hric Matej -  podpredseda predstavenstva

JUDr. Göbl Jozef - člen predstavenstva

Kolesárová Veronika - člen predstavenstva

Ing. Hricová Vladimíra - člen predstavenstva


Dozorná rada:

Ing. Fröhlich Tibor - predseda dozornej rady

Ing. Marcinko Vladimír - člen dozornej rady

Ing. Ján Kovačik - člen dozornej rady


LOKOMOTÍVA a.s. Košice, Čermeľská 1, 040 01 Košice

IČO: 36 174 173    DIČ: 2020056522    IČ DPH: SK2020056522

zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel Sa, vložka č. 872/V