Ponúkame na objednávku práce: elektro, voda, kúrenie v pracovných dňoch v čase od 7:00 od 16:00 hod., kontakt: 0915 949 378